Hur fungerar en bostadsrättsförening

Att vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att du och dina grannar tillsamman i en ekonomisk förening äger och förvaltar den fastighet ni bor i. Här kommer en beskrivning hur en bostadsrättsförening fungerar.

bostäder

Förutom lägenheten man bor i så har man ett ansvar för de gemensamma utrymmen som finns i fastigheten och miljön utomhus. En styrelse är vald att se till så föreningen fungerar som den ska och alla medlemmar drar sitt stå till stacken för att boendet blir det absolut bästa möjliga.

Genom en föreningsstämma så kan man lämna förslag på åtgärder man anser vara nödvändiga och gemensamt så beslutas det om det som ska åtgärdas. Föreningen har som alla föreningar ett antal stadgar och i en bostadsrättsförening så kan dessa stadgar se lite annorlunda ut, skulle det behövas en stadgeändring så kan det vara klokt att få hjälp med dessa innan föreningsstämman.

Som boende så har man mycket inflytande om man så önskar, det finns möjlighet att kontakta styrelsen och skicka någon form av motion till föreningens årliga stämma. Finns intresse för styrelsearbete så kan man kontakta valberedning och visa sitt intresse.

Då själva byggnaderna och den mark som ingår är det viktigaste som föreningen äger så är det viktigt att detta sköts med underhåll av både fastighet och området runt kring. När man planerar för detta och gör vad som behövs för att hålla bostadsrätter, fastigheter och närområdet i bar skick så håller fastighet det värde och i bästa fall ökar det i värde.